Modificació ROM

Volem proposar a tots tel grups municipals obrir a debat la modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal). La majoria de grups municipals estan d´acord en augmentar i fomentar la participació ciutadana al Vendrell.Si realment tots estem d´acord en aquest punt, veiem del tot necessari una modificació del ROM per tal que la ciutadania pugui presentar mocions i propostes que siguin debatudes i votades al ple con ho són les propostes i mocions que presenten els grups municipals. Actualment el ROM no permet aquesta opció pel que si un ciutadà vol presentar una proposta vinculant, ha de presentar-la a través d´un grup municipal i per tant sempre es veurà polititzat

http://www.rtvelvendrell.cat/ssp-vol-que-els-plens-puguin-incloure-propostes-ciutadanes/

No hay comentarios:

Publicar un comentario