ASSEMBLEA ANUAL

1.-PRESENTACIÓ

1.1-Com vam començar?

1.2-Com funciona l´agrupació?

1.3-Sous i donacions

2.-FUNCIONAMENT DE L´AJUNTAMENT

2.1-Junta de portaveus
2.2-Comissions informatives
       Comissió de serveis centrals, hisenda i especial de comptes
       Comissió informativa de territori, mediambient i promoció econòmica
       Comissió de serveis bàsics i serveis a les persones
 
2.3-Ple

3.-COMPOSICIÓ DE L´AJUNTAMENT

3.1-Negociacions composició de govern

3.2-Crisi actual de govern

4.-POLÍTICA MUNICIPAL

4.1-Posicionament ordenances municipals, pressupostos, licitació servei aigua, contractes externs

4.2-Propostes presentades i estadístiques


  PROPOSTES PRESENTADES SI SE PUEDE / SI ES POT EL VENDRELL 
 JUNY 2015 - GENER 2017

PROPOSTES PRESENTADES: 36
PROPOSTES APROVADES: 34
PROPOSTES DESESTIMADES: 24.3-Propostes presentades per la resta de grups municipals, caràcter de les seves propostes, incidencia municipal


5.-SOL.LICITUDS DE DOCUMENTACIÓ/ INFORMACIÓ
5.1-RRHH

5.2-ContraCtació

5.3-Condicions laborals del personal extern

5.4-Mediambient i animals

6.-AGENDA

7.-COM CONTACTAR AMB SSP

No hay comentarios:

Publicar un comentario