Contacte

Òscar Blasco
Regidor Si Es Pot / Si Se Puede El Vendrell
oscarblasco.sspev@gmail.com

Verónica Moreno
Regidora Si Es Pot / Si Se Puede El Vendrell
veronicamoreno.sspev@gmail.com


foxyform https://www.facebook.com/Podem-Vendrell-Podemos-Vendrell

Telèfon: 671.63.01.17