jueves, 29 de septiembre de 2016

COMISSIÓ SANITAT EL VENDRELL - CAP DEL BOTAFOC

CONSTITUCIÓ COMISSIÓ SANITAT AL VENDRELL
CAP DEL BOTAFOC- CONSULTORI DE COMA-RUGA
(Xarxa Vendrellenca)


http://www.rtvelvendrell.cat/si-se-puede-demana-que-sacceleri-el-cap-del-botafoc-amb-servei-de-dialisi/
Accedeix aquí a la notícia
Aquesta setmana hem mantingut converses amb el Regidor de Salut per tal de tornar a sol·licitar que es constitueixi la Comissió de Sanitat a l´Ajuntament del Vendrell.
Volem recordar que aquesta Comissió va ser aprovada al Ple arran d´una moció presentada per Si Es Pot / Si Se Puede El Vendrell el mes de novembre del 2015.
La Comissió pretén ser una eina consultiva que aporti l´experiència dels professionals de la sanitat en la presa de decisions en matèria de sanitat i salut.
Per una banda estarà comptarà amb un representant de cada grup municipal i per l´altra comptarà amb professionals dels centres d´atenció primària, urgències de l´Hospital del Vendrell i professionals d´Atenció Especialitzada.
Si Es Pot proposarà que es debatin dos temes a la primera reunió, l´execució del projecte del CAP del Botafoc i la situació del Consultori de Coma-ruga.
A principis del 2016 Si Es Pot en reunió amb l´Alcalde el Sr. Martí Carnicer, vam preguntar sobre la situació de la construcció del CAP i els motius pels quals no s´ha dut a terme el projecte.
Tanmateix, aquesta setmana la Xarxa Vendrellenca ha fet arribar als grups municipals, una proposta per dur a terme la construcció del CAP del Botafoc. Si Es Pot ja hem donat resposta a la Xarxa informant-los que presentarem la moció al proper ple.
Creiem que és necessari dur a terme aquest projecte tenint en compte diversos factors que ho justifiquen, un 20% dels 38.000 habitants del Vendrell està en una franja d´edat superior als 65 anys aquest indicador és important per la necessitat de fer ús del sistema sanitari que això representa. També hem de tenir molt en compte que la comarca del Baix Penedès, té una població flotant d´uns 100.000 habitants, el que suposa que en diversos períodes de l´any, dupliquem la població al nostre territori i en alguns casos puntuals com el cas del Vendrell inclús el tripliquem.
Un altre aspecte a tenir molt en compte és que el nou CAP del Botafoc contemplava donar tractaments de dialisi a la zona. Actualment tenim entre 60-70 famílies que veuen la seva qualitat de vida compromesa perquè per tal de rebre aquests tractaments, s´han de desplaçar cada dos dies a Tarragona amb el perjudici que això comporta en el bon desenvolupament de la vida quotidiana.

També volem que es parli de la situació del consultori de Coma-ruga i tractar millores d´eficiència que es podrien aplicar per millorar el servei sanitari als veïns que depenen d´aquest servei. Sobre aquest tema volem recordar que a finals de l´any passat es va presentar una proposta per obrir mes dies i hores aquest consultori, tema que es va debatre al ple però sense tenir cap informe ni opinió dels professionals que dia a dia sostenen el nostre servei públic sanitari.
Un cop es discuteixin aquests temes que creiem que són de vital importància per la població, seguirem informant de les conclusions i de les sol·lucions que entre tots trobem per millorar el present de la nostra sanitat i també a futur.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

PLATJA NUDISTA SI....PERÒ NO AL VENDRELL

Estem molt sorpresos que en ple segle XXI la petició que s´ha fet des del Club Català de Naturisme hagi despertat tant de debat i sobretot una indefinició dels motius pels quals des d´aquest ajuntament no es vol atendre al que es demana.

Tenint en compte que el Vendrell disposa de 7km de platges i que el que es sol·licita es que es designi uns quants metres de platja com a preferentment nudista, creiem que es del tot compatible amb el que es demana des del club català de naturisme a no ser que aquest posicionament d´oposició, atengui a motius morals cosa que estem començant a pensar.

No entenem que en altres municipis com Creixell, Cubelles, Altafulla etc... disposin des de fa temps d´espais per a aquest col·lectiu sense ques´hagi plantejat tanta controvèrsia.... Espais en els quals els usuaris de les platges fan us de forma cívica i en bona convivencia

Tanmateix volem reivindicar el que diu l´Ordenança de Convivència i civisme del Vendrell aprovada en aquesta sala de plens:

Article 5. Foment de la conducta cívica diu que

La convivència ciutadana ha d'estar presidida pels principis de respecte, tolerància i solidaritat.

Els vull recordar a tots vostès que la pràctica del nudisme es una activitat totalment legal a totes les platges del nostre país.

AIGÜES DE TOMOVÍ VULNERA LA LEGISLACIO I COMET IL-LEGALITATS LABORALS

Denunciem el mateix que pronuncia la sentència. L´empresa va vulnerar la legalitat i els drets del treballador, ja que el conveni diu que hi haurien d´haver notificat amb dos dies d´antelació al treballador i també al representant legal dels treballadors cosa que no es va fer. Aquest últim punt el considerem greu , ja que a més de vulnerar la normativa, aquest fet va causar una situació d´indefensió al treballador.

Davant aquest fet Si Es Pot opina que la situació a la qual es va veure sotmès el treballador , pot ser considerada de Coacció, i de fet així ho recull la sentència. Però aquest fet no és jutjat perquè segons el codi penal el treballador hauria d´haver interposat denúncia expressa denunciant el fet.

Es desprèn de la sentència que el treballador va ser citat a l´oficina de l´empresa sense representació legal dels treballadors en situació d´indefensió i en inferioritat de condicions davant de la direcció de l´empresa amb la superioritat de poder que això comporta.

l´Article 172. Codi Penal reformat al 2015
contempla el delicte de coaccions lleus, i diu:

que la coacció és un delicte contra la llibertat, en virtut de com una persona, usant la violència, li impedeix a una altra persona fer alguna cosa que la llei no prohibeix, o bé li obliga a fer alguna cosa que aquesta persona no vol, sigui just o injust i també a la intimidació personal o la força en les coses.

Sentència del tribunal suprem 305/2006 de 15 de març

La doctrina afirma que el delicte de coaccions és la infracció penal bàsica contra la llibertat individual i la intenció dolosa consistent en el desig de restringir la llibertat aliena.

Les nostres conclusions són que finalment el treballador ha patit una situació de vulnaberibilitat i unes conseqüències
en canvi però que els actors i responsables de l´empresa han actuat de forma negligent en haver vulnerat els drets laborals del treballador, i haver vulnerat la normativa laboral sense que causi cap conseqüència.

Els treballadors que ostenten càrrecs de comandament , càrrecs directius o en consells d´administració, tenen unes remuneracions molt superiors a la resta de treballadors en virtut de les responsabilitats del càrrec... aquestes responsabilitats han de ser assumides i tot i que no és l'habitual, ha de tenir conseqüències com per a la resta de treballadors, per tot això.. Subscrivim el que es demana en la moció i el nostre vot serà favorable en demanar dimissions

AIGUES DE TOMOVÍ COMET IL.LEGALITATS LABORALS

Denunciem el mateix que pronuncia la sentència. L´empresa va vulnerar la legalitat i els drets del treballador, ja que el conveni diu que hi haurien d´haver notificat amb dos dies d´antelació al treballador i també al representant legal dels treballadors cosa que no es va fer. Aquest últim punt el considerem greu , ja que a més de vulnerar la normativa, aquest fet va causar una situació d´indefensió al treballador.

Davant aquest fet Si Es Pot opina que la situació a la qual es va veure sotmès el treballador , pot ser considerada de Coacció, i de fet així ho recull la sentència. Però aquest fet no és jutjat perquè segons el codi penal el treballador hauria d´haver interposat denúncia expressa denunciant el fet.

Es desprèn de la sentència que el treballador va ser citat a l´oficina de l´empresa sense representació legal dels treballadors en situació d´indefensió i en inferioritat de condicions davant de la direcció de l´empresa amb la superioritat de poder que això comporta.

l´Article 172. Codi Penal reformat al 2015
contempla el delicte de coaccions lleus, i diu:

que la coacció és un delicte contra la llibertat, en virtut de com una persona, usant la violència, li impedeix a una altra persona fer alguna cosa que la llei no prohibeix, o bé li obliga a fer alguna cosa que aquesta persona no vol, sigui just o injust i també a la intimidació personal o la força en les coses.

Sentència del tribunal suprem 305/2006 de 15 de març

La doctrina afirma que el delicte de coaccions és la infracció penal bàsica contra la llibertat individual i la intenció dolosa consistent en el desig de restringir la llibertat aliena.

Les nostres conclusions són que finalment el treballador ha patit una situació de vulnaberibilitat i unes conseqüències
en canvi però que els actors i responsables de l´empresa han actuat de forma negligent en haver vulnerat els drets laborals del treballador, i haver vulnerat la normativa laboral sense que causi cap conseqüència.

Els treballadors que ostenten càrrecs de comandament , càrrecs directius o en consells d´administració, tenen unes remuneracions molt superiors a la resta de treballadors en virtut de les responsabilitats del càrrec... aquestes responsabilitats han de ser assumides i tot i que no és l'habitual, ha de tenir conseqüències com per a la resta de treballadors, per tot això.. Subscrivim el que es demana en la moció i el nostre vot serà favorable en demanar dimissions

lunes, 29 de agosto de 2016

PERIPECIAS Y AVENTURAS DE LOS REGIDORES DE SÍ SE PUEDE EL VENDRELL EN EL AYUNTAMIENTO


Algunas personas nos preguntan frecuentemente cómo es nuestro trabajo en el Ayuntamiento. Creo que lo que nos sucedió ayer, después de una comisión informativa, puede servir como ejemplo de las facilidades e impedimentos que podemos llegar a encontrarnos en el Ayuntamiento.
La situación de ayer me recordó mucho a una escena que sucede en uno de los cómics de Asterix y Obelix. No es que sea muy aficionada a los cómics pero conozco la escena porque es tan liada, que mi familia la utilizó en la gincana que organizó en mi despedida de soltera.
Bueno, el caso es que ayer, se nos convocó a las 13:00 a una comisión informativa para que el Alcalde y el Interventor (sí el interventor, esa persona de la que se oye que existe pero al que los regidores de Sí se puede no tenemos acceso), para explicarnos los resultados de las cuentas generales del 2015, y para explicarnos que no tenemos que dar nuestra opinión sobre lo que nos parecen o no las cuentas, que no servirá de nada ya que lo que se aprueba sólo es su envío al Síndic de Comptes.
En esta reunión, se nos comenta que todo está explicado en la Memoria que se ha realizado.

Muy bien, al salir de la comisión pedimos esa memoria en Secretaria. Allí, vemos que la documentación es muy extensa y evidentemente, pedimos que se nos facilite en formato digital. Ya no tan sólo por tener a una persona durante treinta minutos haciendo fotocopias sino también, por el gasto de papel innecesario que supone. Multiplicad ese volumen de folios por 8 grupos municipales (bueno en realidad, podéis restar algún grupo que no creo ni que lo vaya a pedir). En ese momento, ya vemos que algo no va bien por la expresión de la trabajadora. No hizo falta que dijese nada. Nos remitió a la persona encargada en ese momento en el departamento de intervención. Recorrimos la primera planta de un departamento a otro. Al llegar a esa persona, le solicitamos lo mismo. La memoria de las cuentas en formato digital. De verdad, las expresiones de las personas, en muchos casos son más claras que las palabras. Nos dice, amablemente, que no puede pasarnos el formato digital. Que por ella no hay problema pero que depende del Alcalde. Con ello entendemos que el Alcalde ha dado orden de no pasarnos la documentación digitalizada.
Así que, tal Asterix y Obelix, nos vamos, nuevamente, a la otra punta de la planta para hablar con el Alcalde. Allí, tuvimos que esperar unos minutos, estaba reunido. Al entrar a su despacho, nos recibió muy cordialmente, como siempre, eso no se puede negar. Allí, le volvimos a pedir la memoria en formato digital. Él se hizo el extrañado de que no nos la quisiesen dar. Al decirle que no nos la daban por que él así lo había mandado, en ningún momento se alteró, en ningún momento penséis que expresó nerviosismo, se escabulló de la situación como sólo Martí sabe hacerlo. Supongo que con tantos años en política se acabada dominando las expresiones que tanto dicen para que no digan nada. Volviendo a lo que nos importaba, la memoria digitalizada. Nos dice que va en ese mismo momento a resolver el tema.
Salimos del despacho. No penséis que las peripecias acaban ahí. Solicitamos la copia del informe del interventor con respecto a las cuentas generales en Secretaria y mientras nos la hacen bajamos al SAC (servei d’antenció al ciutadà) para entrar unas instancias.
Para entrar las instancias, lo tenemos que hacer como cualquier ciudadano (ojo, no creo que se deba cambiar el sistema de entrar instancias sólo para los regidores sino para todos los ciudadanos). Faltar unas horas al trabajo para poder coincidir con su horario. Coger el turno y esperar a que te toque. Con suerte no tienes que hacer 45 minutos de cola. Ayer era uno de esos días, sólo tenía a 2 personas delante de mí. Como ya he dicho, coincidir con su horario es muy complicado para los que trabajamos, sobre todo en verano, así que cuando vamos, llevamos unas cuantas instancias. Imaginad la cara que nos pone la trabajadora que ve el montón de papeles y es casi su hora de marchar. ¿Y por qué ella va a pagar la mala situación en la que trabajan? ¿Por qué ella va a salir más tarde por un sistema mal organizado que los lleva a la saturación?. Los trabajadores, son lo que sufren directamente la mala gestión en sus lugares de trabajo y el Ayuntamiento no iba a ser una excepción. Así que, dejamos las instancias para que las entre ese día o al día siguiente cuando no tenga tanto trabajo. Al marchar, me pregunto si alguien le habrá preguntado a alguno de los trabajadores que están en el SAC como podría mejorarse ese servicio.

Subimos a la primera planta a recoger la copia del informe del interventor. Allí, vemos llegar al Alcalde que regresa de intervención, a comunicarnos que sí nos enviarán la memoria digitalizada. Y damos las gracias por algo que tendrían que hacer sin que reclamásemos.
En resumen, hemos tardado una hora en idas y venidas por el ayuntamiento, cuando en 2 minutos podría haber estado resuelto. Y eso que está información nos la debían proporcionar sin hacer instancia previa.
Esto sólo es un ejemplo de las peripecias y aventuras que tenemos que hacer los regidores de Sí se puede El Vendrell en el Ayuntamiento para conseguir información.
Al finalizar la legislatura, podremos escribir un libro.
Creo que se piensan que nos cansarán con tantas vueltas pero no saben lo equivocados que están. Cada vez que nos lo ponen difícil nos motivan más para llegar hasta el final.

Porque…. Sí se puede!!!
Verónica Moreno