miércoles, 21 de septiembre de 2016

AIGUES DE TOMOVÍ COMET IL.LEGALITATS LABORALS

Denunciem el mateix que pronuncia la sentència. L´empresa va vulnerar la legalitat i els drets del treballador, ja que el conveni diu que hi haurien d´haver notificat amb dos dies d´antelació al treballador i també al representant legal dels treballadors cosa que no es va fer. Aquest últim punt el considerem greu , ja que a més de vulnerar la normativa, aquest fet va causar una situació d´indefensió al treballador.

Davant aquest fet Si Es Pot opina que la situació a la qual es va veure sotmès el treballador , pot ser considerada de Coacció, i de fet així ho recull la sentència. Però aquest fet no és jutjat perquè segons el codi penal el treballador hauria d´haver interposat denúncia expressa denunciant el fet.

Es desprèn de la sentència que el treballador va ser citat a l´oficina de l´empresa sense representació legal dels treballadors en situació d´indefensió i en inferioritat de condicions davant de la direcció de l´empresa amb la superioritat de poder que això comporta.

l´Article 172. Codi Penal reformat al 2015
contempla el delicte de coaccions lleus, i diu:

que la coacció és un delicte contra la llibertat, en virtut de com una persona, usant la violència, li impedeix a una altra persona fer alguna cosa que la llei no prohibeix, o bé li obliga a fer alguna cosa que aquesta persona no vol, sigui just o injust i també a la intimidació personal o la força en les coses.

Sentència del tribunal suprem 305/2006 de 15 de març

La doctrina afirma que el delicte de coaccions és la infracció penal bàsica contra la llibertat individual i la intenció dolosa consistent en el desig de restringir la llibertat aliena.

Les nostres conclusions són que finalment el treballador ha patit una situació de vulnaberibilitat i unes conseqüències
en canvi però que els actors i responsables de l´empresa han actuat de forma negligent en haver vulnerat els drets laborals del treballador, i haver vulnerat la normativa laboral sense que causi cap conseqüència.

Els treballadors que ostenten càrrecs de comandament , càrrecs directius o en consells d´administració, tenen unes remuneracions molt superiors a la resta de treballadors en virtut de les responsabilitats del càrrec... aquestes responsabilitats han de ser assumides i tot i que no és l'habitual, ha de tenir conseqüències com per a la resta de treballadors, per tot això.. Subscrivim el que es demana en la moció i el nostre vot serà favorable en demanar dimissions

No hay comentarios:

Publicar un comentario