jueves, 29 de septiembre de 2016

COMISSIÓ SANITAT EL VENDRELL - CAP DEL BOTAFOC

CONSTITUCIÓ COMISSIÓ SANITAT AL VENDRELL
CAP DEL BOTAFOC- CONSULTORI DE COMA-RUGA
(Xarxa Vendrellenca)


http://www.rtvelvendrell.cat/si-se-puede-demana-que-sacceleri-el-cap-del-botafoc-amb-servei-de-dialisi/
Accedeix aquí a la notícia
Aquesta setmana hem mantingut converses amb el Regidor de Salut per tal de tornar a sol·licitar que es constitueixi la Comissió de Sanitat a l´Ajuntament del Vendrell.
Volem recordar que aquesta Comissió va ser aprovada al Ple arran d´una moció presentada per Si Es Pot / Si Se Puede El Vendrell el mes de novembre del 2015.
La Comissió pretén ser una eina consultiva que aporti l´experiència dels professionals de la sanitat en la presa de decisions en matèria de sanitat i salut.
Per una banda estarà comptarà amb un representant de cada grup municipal i per l´altra comptarà amb professionals dels centres d´atenció primària, urgències de l´Hospital del Vendrell i professionals d´Atenció Especialitzada.
Si Es Pot proposarà que es debatin dos temes a la primera reunió, l´execució del projecte del CAP del Botafoc i la situació del Consultori de Coma-ruga.
A principis del 2016 Si Es Pot en reunió amb l´Alcalde el Sr. Martí Carnicer, vam preguntar sobre la situació de la construcció del CAP i els motius pels quals no s´ha dut a terme el projecte.
Tanmateix, aquesta setmana la Xarxa Vendrellenca ha fet arribar als grups municipals, una proposta per dur a terme la construcció del CAP del Botafoc. Si Es Pot ja hem donat resposta a la Xarxa informant-los que presentarem la moció al proper ple.
Creiem que és necessari dur a terme aquest projecte tenint en compte diversos factors que ho justifiquen, un 20% dels 38.000 habitants del Vendrell està en una franja d´edat superior als 65 anys aquest indicador és important per la necessitat de fer ús del sistema sanitari que això representa. També hem de tenir molt en compte que la comarca del Baix Penedès, té una població flotant d´uns 100.000 habitants, el que suposa que en diversos períodes de l´any, dupliquem la població al nostre territori i en alguns casos puntuals com el cas del Vendrell inclús el tripliquem.
Un altre aspecte a tenir molt en compte és que el nou CAP del Botafoc contemplava donar tractaments de dialisi a la zona. Actualment tenim entre 60-70 famílies que veuen la seva qualitat de vida compromesa perquè per tal de rebre aquests tractaments, s´han de desplaçar cada dos dies a Tarragona amb el perjudici que això comporta en el bon desenvolupament de la vida quotidiana.

També volem que es parli de la situació del consultori de Coma-ruga i tractar millores d´eficiència que es podrien aplicar per millorar el servei sanitari als veïns que depenen d´aquest servei. Sobre aquest tema volem recordar que a finals de l´any passat es va presentar una proposta per obrir mes dies i hores aquest consultori, tema que es va debatre al ple però sense tenir cap informe ni opinió dels professionals que dia a dia sostenen el nostre servei públic sanitari.
Un cop es discuteixin aquests temes que creiem que són de vital importància per la població, seguirem informant de les conclusions i de les sol·lucions que entre tots trobem per millorar el present de la nostra sanitat i també a futur.

No hay comentarios:

Publicar un comentario